En lyckad plantering är grunden till ett lönsamt skogsbruk!

Genom oss, Urban & Katarina, förs familjetraditionen och kunskapen om odling av skogsplantor vidare. Timmele plantskola är ett familjeföretag som har producerat gran och tallplantor för skogsbruk till markägare i över 50 år. Ingemar och Edit Gustafsson började på 50-talet med en liten plantskola i Remmene utanför Herrljunga, sedan flyttades verksamheten till Ljunga, strax utanför Od. 1984 köptes Timmele Plantskola där odlingen är belägen idag.

Vi producerar förnärvarande ca 1.5 – 2 miljoner plugg plantor/år. I Timmele Plantskola kan du som kund direkt från oss hämta nyupptagna plantor som odlats och härdats i vårt lokala klimat.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du skall plantera ditt hygge!

Nyheter och information

Stängt pga begravning av Ingemar Gustafsson fredag 29/4!

Det går bra att hämta plantor  på lördag 30/4 klockan 8-14. Ring torsdag eller lördag 070-3153435 för avrop.

Vårplantering 2022!

Nu finns de flesta beställda plantor i lager! Avropa tre dagar innan du vill hämta dina förbeställda plantor på 070-3153435. Välkomna!

Viltskydd!

Det är viktigt att skydda sina plantor mot viltet i höst och vinter. Hos oss finns viltskyddsmedel samt ryggspruta att köpa till förmånligt pris.

Snytbaggebehandling

För att möta marknaden då fler och fler efterfrågar mekaniska snytbaggeskydd så har vi ställt om vår odling så att vi har kraftigare och större plantor och vi erbjuder mekaniska snytbaggeskydd som alternativ till kembehandlade plantor.

Kembehandling: Imprid skog blandat med Flexcoat, där vi doppar hela gröndelen av plantan. Våren 2022 är sista säsongen som Imprid skog får användas.