En lyckad plantering är grunden till ett lönsamt skogsbruk!

Genom oss, Urban & Katarina, förs familjetraditionen och kunskapen om odling av skogsplantor vidare. Timmele plantskola är ett familjeföretag som har producerat gran och tallplantor för skogsbruk till markägare i över 50 år. Ingemar och Edit Gustafsson började på 50-talet med en liten plantskola i Remmene utanför Herrljunga, sedan flyttades verksamheten till Ljunga, strax utanför Od. 1984 köptes Timmele Plantskola där odlingen är belägen idag.

Vi producerar förnärvarande ca 1.5 – 2 miljoner plugg plantor/år. I Timmele Plantskola kan du som kund direkt från oss hämta nyupptagna plantor som odlats och härdats i vårt lokala klimat.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du skall plantera ditt hygge!

Nyheter och information

Nu är säsongen i full gång och det går bra att avropa era beställda plantor!

Öppet-tider: 7-16 måndag till fredag stängt för frukost 10-10,30 och för lunch 13-13,30. Vi är alltid tillgängliga på telefon 0321-302 91. Välkomna!

Planttillgång 

Våra egen odlade gran- och tallplantor är slutsålda till våren 2019 men boka gärna redan nu till hösten 2019 och våren 2020.

Snytbaggebehandling

Vi erbjuder mekaniska snytbaggeskydd som alternativ till kembehandlade plantor.

Kembehandling: Imprid skog blandat med Flexcoat, där vi doppar hela gröndelen av plantan.