En lyckad plantering är grunden till ett lönsamt skogsbruk!

Genom oss, Urban & Katarina, förs familjetraditionen och kunskapen om odling av skogsplantor vidare. Timmele plantskola är ett familjeföretag som har producerat gran och tallplantor för skogsbruk till markägare i över 50 år. Ingemar och Edit Gustafsson började på 50-talet med en liten plantskola i Remmene utanför Herrljunga, sedan flyttades verksamheten till Ljunga, strax utanför Od. 1984 köptes Timmele Plantskola där odlingen är belägen idag.

Vi producerar förnärvarande ca 1.5 – 2 miljoner plugg plantor/år. I Timmele Plantskola kan du som kund direkt från oss hämta nyupptagna plantor som odlats och härdats i vårt lokala klimat.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du skall plantera ditt hygge!

Nyheter och information

Nu är det vår!

Nu är vi igång med upptagning och leverans av beställda plantor. Välkommen att avropa ett par dagar före ni vill hämta plantorna.070-3153435 eller 0321-30291. Välkomna! Urban och Katarina

Planttillgång 

Eftersom det varit ovanligt högt tryck på plantförsäljningen, så boka gärna era plantor redan nu till  hösten 2020 och våren 2021.

Snytbaggebehandling

För att möta marknaden då fler och fler efterfrågar mekaniska snytbaggeskydd så har vi ställt om vår odling så att vi har kraftigare och större plantor och vi erbjuder mekaniska snytbaggeskydd som alternativ till kembehandlade plantor.

Kembehandling: Imprid skog blandat med Flexcoat, där vi doppar hela gröndelen av plantan.