En lyckad plantering är grunden till ett lönsamt skogsbruk!

Genom oss, Urban & Katarina, förs familjetraditionen och kunskapen om odling av skogsplantor vidare. Timmele plantskola är ett familjeföretag som har producerat gran och tallplantor för skogsbruk till markägare i över 50 år. Ingemar och Edit Gustafsson började på 50-talet med en liten plantskola i Remmene utanför Herrljunga, sedan flyttades verksamheten till Ljunga, strax utanför Od. 1984 köptes Timmele Plantskola där odlingen är belägen idag.

Vi producerar förnärvarande ca 1.5 – 2 miljoner plugg plantor/år. I Timmele Plantskola kan du som kund direkt från oss hämta nyupptagna plantor som odlats och härdats i vårt lokala klimat.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du skall plantera ditt hygge!

Nyheter och information

Än finns det plantor för plantering! 

Vi har öppet 7-16 efter avrop och finns alltid anträffbara på telefon om vi inte är på plats. Torsdag 6/7 är det stängt men öppet fredagen den 7/7.

Avropa gärna i god tid, ca 4-5 dagar innan du hämtar dina plantor.

Det går fortfarande bra att boka plantor inför vårens plantering!

070-3153435 eller via mail info@timmeleplant.se

Välkomna!

Höstplantering 2024 och Vårplantering 2025

Nu är beslut taget att vi i Timmele Plantskola, Urban och Katarina,  kommer att leverera plantor till våra kunder även hösten 2024 samt våren 2025. Välkomna med kontakt för rådgivning och beställning. info@timmeleplant.se 070-3153435

Viltskydd!

Det är viktigt att skydda sina plantor mot viltet i höst och vinter. Hos oss finns viltskyddsmedel samt ryggspruta att köpa till förmånligt pris.

Snytbaggebehandling

Det som finns att tillgå som snytbaggebehandling är ett mekaniskt skydd med sand och bindemedel.