En lyckad plantering är grunden till ett lönsamt skogsbruk!

Genom oss, Urban & Katarina, förs familjetraditionen och kunskapen om odling av skogsplantor vidare. Timmele plantskola är ett familjeföretag som har producerat gran och tallplantor för skogsbruk till markägare i över 50 år. Ingemar och Edit Gustafsson började på 50-talet med en liten plantskola i Remmene utanför Herrljunga, sedan flyttades verksamheten till Ljunga, strax utanför Od. 1984 köptes Timmele Plantskola där odlingen är belägen idag.

Vi producerar förnärvarande ca 1.5 – 2 miljoner plugg plantor/år. I Timmele Plantskola kan du som kund direkt från oss hämta nyupptagna plantor som odlats och härdats i vårt lokala klimat.

Kontakta gärna oss för rådgivning om du skall plantera ditt hygge!

Nyheter och information

Höstplantering 2023

Det går bra att boka plantor inför höstplanteringen. Beräknad leverans är vecka 40. Välkommen med er beställning.

Välkomna att avropa via telefon eller mejl ca 1 vecka innan ni behöver era plantor.

070-3153435      info@timmeleplant.se

Tillgång på plantor 2024

Boka gärna era lokalt odlade plantor så snart som möjligt eftersom tillgången är begränsad.

070-3153435 eller via mail info@timmeleplant.se

Viltskydd!

Det är viktigt att skydda sina plantor mot viltet i höst och vinter. Hos oss finns viltskyddsmedel samt ryggspruta att köpa till förmånligt pris.

Snytbaggebehandling

För att möta marknaden då fler och fler efterfrågar mekaniska snytbaggeskydd så har vi ställt om vår odling så att vi har kraftigare och större plantor och vi erbjuder mekaniska snytbaggeskydd som alternativ till kembehandlade plantor.

Kembehandling: Forester snytbaggeskydd blandat med Flexcoat, där vi doppar hela gröndelen av plantan.