Produktinformation

Pluggplantan är en planta som sås i en täckrotskassett och drivs upp till en längd på 8 – 12 cm. Så fort rötterna håller ihop torven, lyfts plantan ur kassetten och omskolas i ett borrat hål ute på friland. Där växer plantan tills den är klar för att levereras till hygget

Rätt planta på rätt ställe

På markberedda hyggen med liten konkurrens av vegetation passar en lite mindre planta, (17 – 35 cm). Om hygget inte är markberett och har en normal vegetationskonkurrens passar en normal stor planta bra. Till exempel T/2 (20 – 40 cm). Till hjälpplantering och lokaler med mycket vegetation skall valet vara en stor T/2 (25 – 50 cm).